‘Cha đẻ’ của Pi Network là ai ?

Ba gương mặt nòng cốt của nhóm phát triển Pi là tiến sĩ Nicolas Kokkalis

5 Comments

Người đào tiền ảo Pi Network được gì sau bốn năm?

Tiền ảo từ dự án Pi Network có những giao dịch đầu tiên sau bốn

Tiến sĩ Chengdiao Fan

Trưởng phòng Sản phẩm Tiến sĩ Chengdiao Fan là một người Stanford có bằng tiến

Tiến sĩ Nicolas Kokkalis

Trưởng phòng Công nghệ Tiến sĩ Nicolas Kokkalis là một người hướng dẫn tại trường