The First Digital Currency You Can Mine on Your Phone

Start mining Pi cryptocurrency today with our free, energy-light mobile app!

Download Pi App Now
Decentralized

Secure, Immutable, non-counterfeitable and interoperable digital money.

Mobile First

Works on your mobile phone and does not drain your battery.

User & Planet-Friendly

Easy to use, secure at scale, without the massive electrical waste.

BƯỚC 1 : Tải xuống ứng dụng

Bạn có thể chỉ cần tải xuống ứng dụng cho thiết bị Android/ios của mình từ cửa hàng ứng dụng.

Quét mã QR :

BƯỚC 2 : Đăng ký tài khoản và nhập mã mời

Đăng ký và sử dụng Mã mời: ⌈Nduythuc93⌉ để trở thành một phần của cộng đồng của chúng tôi.

Hướng dẫn chi tiết